История

Грижа за кожата от ново поколение.

В биологичен аспект съществуват разлики в начина, по който телата ни функционират.

Общоприетата идея за грижа за кожата, която използва продукти и съставки за определен диапазон от хора с подобни проблеми, вече не
работи. Ключът към решението на конкретен проблем е в индивидуално подбраната грижа за кожата.

Това ни стимулира да следваме най-съвременните научни иновации в генетиката и да ги приложим за създаването на първата в България индивидуална превантивна програма за грижа за кожата “NGDerm“, включваща:

Грижа за кожата

съставки за външно приложение

допълнителни съставки

професионални процедури

препоръки за хранене

Анализирайки 15 гена в 5 ключови категории:

твърдост и еластичност

гликиране (AGE)

щети от слънцето и пигментация

щети от свободни радикали

чувствителност и възпаление

Вдъхновени от изследваните категории в генетичния тест NGDerm, разкрихме уникални решения в разработването на специална продуктова гама BIOMIMIC – серуми от ново поколение, насочени към ключови биологични процеси в тези рискови категории. BIOMIMIC умело може да се комбинира с резултатите от генетичното изследване NGDerm.